Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập khu cách ly

Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập khu cách ly

Để chuẩn bị sẵn sàng thành lập khu vực cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sơn La, ngày 13/5/2020, đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra công tác tiếp đón lưu học sinh Lào quay trở lại học tập tại trường Cao đẳng Sơn La.

Đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tại buổi làm việc

Trường Cao đẳng Sơn La hiện có 280 lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập. Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thành lập khu cách ly tập trung khi có chỉ đạo của...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok